• Imagen
  • Imagen
  • Imagen
  • Imagen

GÜNCEL HABERLER

Alevi Birlik Ve Danışma Toplantısı

Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Vakıflar Federasyonu ve Alevi Dernekleri Federasyonu'nun ortaklaşa düze... Devamı>>>

Muharrem anlamı ve önemi

 

Alevi dünyasında Muharrem ayı yas-ı matem ayı olarak bilinir. Muharrem ayı İmam Hüseyin ve a... Devamı>>>

Muharrem ayı ve Aleviler

 

Kerbela olayı (680) meydana geleli beri, 1328 yıldır tüm Şia-i Ali kolları, özellikle Alevil... Devamı>>>

1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ

İnsanlık dünyası 75 yıldır kalıcı ve adil bir barışın gelmesini özlemle beklemesine rağmen ... Devamı>>>

ERDOĞAN METİN

UNUTMADIK

KATLİAMI OYUN SANIP DUVAR DİPLERİNDE KALLEŞ KURŞUNUYLA  NİNNİLERE DALAN BEBEKL... Devamı>>>

Binali Doğan Dede

A L E V İ  İ S L A M   G E R Ç E Ğ İ  V E  M Ü S L Ü M ... Devamı>>>

İsmail Akbaba Dede

Yazıları ile  çok yakında sizlerle olacak

...
Devamı>>>

“RIZA ŞEHRİ”

Alevi inancı özünde rızalık ve gönül selameti üzerine kuruludur. B... Devamı>>>

HAKKANİYET

nsanın insanca değer yargılarıyla donanıp, insanın insanca değer yargılarıyla yaşadığı sistemin a... Devamı>>>

ON İKİ HİZMET

“Dinle oğlum, Tanrının öğütlerini iyice,

Saygı sağlar, mutlu olursun b&ou... Devamı>>>