Muharrem Ayına Girerken

 

Muharrem Ayına Girerken

Biz Alevilerde, oruç açma zamanı saat ve dakika ile belirlenmiş değildir. Genellikle akşam gün batımı baz alınarak gece yarısına kadar aşırılığa kaçmadan akşam bir kez  yemek  yenilir   oruç tutulur. Ayrıca oruç açmaya da Aleviler “İftar “Demez oruç açmak yada bazı yörelerde ağız mühürlemek olarak adlandırılır. Oruç açarken kendi anlayacağı dilde Gülbank Okuyarak açar

“Bism-i Şâh, Allah Allah! İmam Hüseyin’e, onun soyuna ve dostlarına selâm olsun! Yezide, soyuna ve yandaşlarına sed hezaran (yüz bin kere) lanet olsun! Hak matem oruçlarımızı kabul eylesin. Gerçeğe Hü!”.

 Muharrem orucumuz ne Sünnilik ne de Şiilikle benzerliği yoktur. Yani kişi fiziksel olarak acı verecek ibadetlerde bulunmaz yada cennet, af, gibi kavramlardan dolayı oruç tutmaz . Aleviler İmam Hüseyin aşkına yas çekerler.  Yolun Piri olarak gördüğümüz İmam Hüseyin’in davasını devam ettirmeye çalışırlar. İmam Hüseyin’in haklı davasını devam ettirebilmek bile Alevilerde bir ibadettir. Amaç; haklının ve mazlumun yanında, Hakk ve Hakki katın yanında yer almaktır.

Yassı Matem orucu bir şükran orucudur. Sağlık durumu el vermiyorsa tutmak zorunda değildir. Bizdeki oruçlar kazaya falan kalmaz, o an tutulduğunda makbuldür. Daha sonra tutulmaz. Kaldı ki Alevilerde oruç, nefsi ıslah etmektir; aç olanın halinden anlamaktır. Oruç tutamıyorsa,  matemin değerlerine uygun hareket etmeli;  insana zevk ve neşe veren her türlü hal ve davranıştan uzak durmalıdırlar. 

Matem süresince cem yapılmaz.  Matemle ilgili konular anlatılır.  Hz Ali’den günümüze kadar taşınan inançsal değerler anlatılır Alevilik değerlerini yaşatabilmek için matem günlerinde İmam Hüseyin üzerine yazılmış mersiyeleri (ağıtları) okuruz.

Kerbela’da Yezit ordusu tarafından Fırat suyu kenarında İmam Hüseyin’e, ailesine ve çadırlarda “su, su!..” diye inleyen çocuklarına 10 gün boyunca  su verilmediği için, Aleviler onların anısına, bünyesi dayanan insanlar, oruç süresince su içmezler. Bu konuda insanlarımız kendi durumlarına göre davranmalıdırlar.  Matem süresince su tüketimi çok israf edilmeden yapılırsa daha anlamlı olur.

Alevi inancında iftar ve iftar sofrası diye bir kavram yoktur. Alevilerde lokma vardır. Matem süresince Cem Evlerimizde genelde her akşam toplanırlar; 12 İmam ve matemle ilgili sohbetler yapılır ve gelen lokmalar, Dede veya Ana gülbang verdikten sonra oruç açılır.