DEMOKRASI VE ESIT YURTTASLIK IÇIN

Biz Aleviler yıllardır;

Zorunlu din derslerinin kaldırılması, Cem evlerimize
ibadethane statüsünün tanınması, Diyanet işleri
Başkanlığının kaldırılması, AHİM kararlarının
uygulanması, Madımak Otelinin utanç müzesi olması,
ülkemizde gerçek laiklik ve demokrasi ile eşit yurttaşlık
haklarımız için mücadele ediyoruz.


ERİKLİ BABA
KÜLTÜR DERNEĞİ
VE CEM EVİ


DEMOKRASI VE ESIT YURTTASLIK IÇIN


Ancak;

Fıtratında gericilik, piyasacılık ve işbirlikçilik olan 12
yıldır süren AKP diktatörlüğü döneminde,

* Güvencesizlik ve taşeronlaşma artan iş cinayetlerini
* HES’ler, ağaçların kesilmesi ve su kaynaklarımızın yok
edilmesi ile gördüğümüz doğa katliamlarını
* Toplumsal yaşamda kadınlara uygulanan ayrımcılık ve
şiddetini
* 19. Millli Eğitim Şurası ve 5. Din Şurası kararlarıyla
eğitim ve toplumsal yaşamın dinselleştirilmesini
* Ülkemizde inançlar ve halklar arasında toplumsal barış
ve halkların kardeşliğinin, komşularımıza da yönelik
savaş kışkırtıcılığıyla zedelenmesi vb. gibi bir dizi sorunu
da toplumun tüm kesimleri gibi yaşamaktayız.
Bu nedenle 8 Şubat 2015 Pazar günü Saat 13:00 deKadıköy Mitingimizde Dostlarımızla buluşuyoruz

Şeriata, faşizme ve AKP diktatörlüğüne karşı

BU DAHA BAŞLANGIÇ, MÜCADELEYE DEVAM...

Toplanma Yeri:
Erikli Baba Dernegi
Kazlı Çesme Mah.
Zekirbası Sok. No:1
Zeytinburnu
Saat: 10:00
PSAKDABFADFAVFALEVİ DERNEKLER FEDERASYONU ALEVİ VAKIFLAR FEDERASYONU
DESTEKLEYEN KURUML AR:
BHH, CHP, EMEP, DEDEF (Dersim Dernekleri Federasyonu ve Tüm Bilesenleri), DEMOKRATIK HAKLAR FEDERASYONU, DEVRIMCI HAREKET
DIREN EGITIM, DISK, DKD (Divrigi Kültür Dernegi), EGITIM-IS, EGITIM-SEN, ERZURUM ASKALE DERNEKLERI FEDERASYONU, ESP, FKF (Fikir Kulüpleri Federasyonu),
HDK, HDP, HTKP, IHD, IMRANLI-DER, KARADENIZ KONFEDERASYONU ve BILESENLERI, KESK, KIZILIRMAK DERNEKLERI, KP, KOMÜNIST GENÇLIK,
KÜRECIKLILER DERNEGI, MÜCADELE BIRLIGI, ODAK, OKULUMA DOKUNMA, ÖDP, ÖGRENCI KOLLEKTIFLERI, ÖZGÜR DEMOKRATIK ALEVI DERNEGI, PARTIZAN,
SOSYAL HALK DERNEGI, TKP 1920, T TB, ÜNIVERSITE KONSEYLERI DERNEGI, 78’LILER GIRISIMI, ADALET IÇIN HUKUKÇULAR ILERICI KADINLAR KONFERANSI
PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEKLERİ