OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

DUYURU

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

 

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı dernek merkezimizde 28 Mayıs 2017 tarihinde saat 11:00 ‘de yapılmasına; çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının aynı yerde aynı saatte 23 Temmuz 2017 tarihinde yapılacaktır.

 

GÜNDEM

1-Yoklama ve Açılış.

2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

3-Divanın oluşturulması ve tutanakların imzalanması yetkisinin divana verilmesi.

4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve yönetimin ibrası.

5-Denetleme Kurulu Raporu’nun okunması , görüşülmesi ve denetçilerin ibrası.

6-Tahmini bütçenin okunması , görüşülmesi ve oylanması.

7-Derneğin fesih kararının görüşülmesi ve oylanması.

8-Tasfiye ve fesih işlemlerini yürütmek üzere yeni seçilecek yönetim kuruluna yetki verilmesi.

9-Tasfiye işlemleri sonucunda kalan tüm mal varlığının kurulacak olan Erikli Baba Eğitim ve Kültür Vakfı’na devredilmesi kararının görüşülmesi ve oylanması.

10-Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun üyelerinin seçimi.

11-Dilek ve Temenniler

12-Kapanış.